Innovation

HÄLSA

DIGITALA LEDNINGSSYSTEM EFFEKTIVISERAR VARDAGEN

Det ska vara roligt, smidigt och tryggt att jobba. En förutsättning för det är bra verktyg. Det är utgångspunkten för Addsystems som utvecklar webbaserade ledningssystem för alla branscher – inte minst för vård och omsorg.

– Ur vårt perspektiv ska ett bra ledningssystem kunna anpassas och utvecklas efter vad verksamheten redan gör – och inte tvärtom. Man ska utifrån en standardfiguration enkelt kunna bygga på funktioner och lösningar i efterhand, i samråd med oss, säger Fredrik Sundström, vd Addsystems.

När det gäller just ledningssystemet för vård- och omsorgssektorn, Add Vård & Omsorg, kan aktuella funktioner till exempel vara checklistor inför vårdinsatser, olika instruktioner för hur man ska agera i specifika situationer och verktyg för ärendehantering, automatiska uppföljningar och internt kvalitetsarbete. Man kan också rapportera allvarliga händelser, till exempel enligt Lex Sarah och Lex Maria, direkt i systemet, som är utformat enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9).

Med en app i sin smartphone blir funktionerna väldigt snabbt tillgängliga och enkla att hantera om man är ute i fältet, till exempel för hemtjänstpersonal.

– Användarvänlighet är en extremt viktig faktor för att systemet ska vara effektivt och roligt att arbeta i. Med Add krävs ingen som helst tidigare datorkunskap – det är således väldigt enkelt att komma igång, säger Fredrik Sundström. Flexibiliteten som systemet grundar sig på är tydlig om man tittar på bredden av användare. Addsystems kunder är alla från småföretag med tio anställda till stora assistansbolag med 10 000 anställda.

– De använder alla samma lösning i grunden men har olika behov av olika funktioner. Vi har kunder som varit med oss sedan starten för 16 år sedan, vilket också är talande för systemets anpassningsbarhet.

Addsystems utvecklar hela tiden nya funktioner och applikationer som automatiskt blir tillgängliga för användarna. För närvarande utvecklas bland annat stöd för mobilt Bank- ID vilket ger systemet en ännu större trygghetsdimension.

– Vi bygger också funktioner som kommer att göra kontroller och ronderingar ännu smidigare, säger Fredrik Sundström. och tillägger:

– Genom att använda ett system som är väldigt enkelt att växa i och där varje medarbetare får tillgång till just den information de behöver och önskar, direkt i sin dator, surfplatta eller smartphone effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt.

Läs gärna mer på www. addsystems.com

Share This Post :