Innovation

HÄLSA

DET FINNS INGEN TYDLIG SKILJELINJE MELLAN SJUK OCH FRISK

Antalet ADHD-diagnoser ökar kraftigt. Adhd innebär att man har problem med koncentrationen, impulsivitet och hyperaktivitet. Det finns många missuppfattningar om tillståndet. Adhd är visserligen en medicinsk diagnos, men det betyder inte att det går att dra en tydlig skiljelinje mellan friskt och sjukt. Vi har alla mer eller mindre drag av adhd. Vissa har nästan inga alls medan andra har kraftiga drag. En liten andel har så kraftiga drag – och ännu viktigare, så stora problem till följd av dessa – att det är motiverat att diagnosticera dem och ge dem behandling. Adhd är en komplicerad fråga men en viktig vinkel är att titta på de fördelar den faktiskt kan innebära, fördelar som vi börjat förstå bättre med hjälp av forskning. Koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet är typiska exempel på sådant som en person med ADHD kämpar med. Men om man vänder på myntet så ser man att kreativitet, driv, flexibilitet, nyfikenhet och initiativförmåga också är vanliga egenskaper hos en person med ADHD. De har ofta en unik verktygslåda men de måste lära sig att använda den.

Med det sagt vill jag inte på något sätt bagatellisera alla de problem som adhd kan ge. Ingen ska inbilla sig att adhd är en dans på rosor. Det är jag den första att skriva under på efter att ha sett ett stort antal exempel på just det. Problemet är att om 10-15 procent av alla barn får diagnos – så många är det nämligen i vissa delar av landet – kommer de mest störst besvär att hamna i skymundan.

Forskningen visar samtidigt att egenskaper som förknippas med ADHD har haft en viktig roll att spela ur ett evolutionärt perspektiv. Rastlöshet var nödvändig för att snabbt kunna få tag på föda. Människan har alltså historiskt haft stor nytta av de egenskaper som idag förknippas med problem.

Men hur ska vi då göra för att fånga upp talangerna?

Mycket handlar om att vi ändrar vår syn på inlärning. I skolan behöver fungerar dessa individer ofta bättre om den får kortare uppgifter med tydliga delmoment. De är också ofta i större behov av kontinuerlig feedback.

En annan aspekt stavas fysisk aktivitet. Studier visar att fysisk aktivitet på morgonen gör att personer med ADHD har lättare att koncentrerar sig resten av dagen – och i vissa fall kan de till och med sänka dosen medicin. Det är förmodligen ingen slump att många elitidrottare har en ADHD-diagnos – de har helt enkelt märkt att de funkar bättre tankemässigt när de rör på sig.

Med en mer nyanserad och positiv syn på ADHD finns det således goda möjligheter att skapa bättre förutsättningar för personer med diagnosen – samtidigt som samhället tjänar på att fler förmågor får utrymme att blomstra.

ANDERS HANSEN

Överläkare i psykiatri vid Sophiahemmet

och författare till boken “Fördel ADHD”

Share This Post :