Innovation

HÄLSA

Estetiska behandlingar – en oreglerad marknad i Sverige

Estetiska ingrepp som t. ex. laserbehandlingar, olika sorters peelingar och injektionsbehandlingar blir allt vanligare. Samtidigt är marknaden oreglerad vilket gör det fullt möjligt att titulera sig “hudexpert” utan att ha någon särskild utbildning eller erfarenhet. Idag erbjuds olika typer av injektioner och laserbehandlingar på många olika kliniker – även hos frisörer och hudterapeuter som inte har någon som helst medicinsk utbildning. Detta är ett stort samt växande problem. I bästa fall lägger man som konsument endast onödigt mycket pengar på något som är verkningslöst, i värsta fall betalar man för behandling som är direkt skadligt. Det fnns fera exempel från min kliniska vardag där jag träfar patienter som fått skador till följd av olika ingrepp. Ingrepp de gjort i god tro för att sedan få bestående skador.

Om injektioner görs felaktigt och t. ex. injiceras i kärl kan svåra skador uppstå så som vävnadsdöd (nekroser i huden) eller tom blindhet. Felaktiga laserbehandlingar kan ge upphov till brännskador vilka i sin tur kan leda till ärrbildning samt pigmentförändring. Även bristen på diagnostik är ett problem. Huden är vårt största organ och inom dermatologin (läran om hudsjukdomar) fnns fer diagnoser än inom någon annan medicinsk specialitet. Det är oerhört viktigt att få rätt diagnos för att därefer kunna få rätt behandling. Detta är grunden till ett bra omhändertagande – både vad gäller rent medicinska behandlingar som estetiska ingrepp. Idag ställs diagnosen ”rosacea” ytterst lättvindigt av diverse aktörer inom skönhetsindustrin. En difus rodnad på kinderna samt lite av ”problemhy” diagnostiseras alltför ofa som rosacea. Rosacea ÄR en hudsjukdom precis som acne, eksem eller vårtor. Denna diagnos ska ställas av en hudläkare som sedan kan ge relevant behandling samt eventuell kompletterande vård.

Något jag vill belysa extra är diagnostik och hantering av diverse missprydande samt ofa utstickande hudförändringar/födelsemärken/leverfäckar/fbrom och solfäckar.

Jag kan ge exempel på flera tragiska fall där kunder fått sådana förändringar avlägsnade med laser eller frysning (kryopen) utan någon som helst bedömning eller provtagning. Dessa förändringar har senare visat sig vara hudcancer. Att detta kan hända är fullt möjligt då vem som helst – utan någon som helst medicinsk utbildning kan investera i avancerad laser för att därefer avlägsna ”skönhetsfäckar” som visar sig vara något helt annat. Vid fel hantering finns risk att elakartade tumörer inte uppmärksammas för att sedan leda till att cancer sprids. Det kostar våra patienter ett enormt lidande, framförallt medicinskt men även ekonomiskt. Det drabbar även vår samhällsekonomi då felaktigt behandlade kunder tvingas söka upp läkare inom den offentliga vården då ingen ansvarig läkare funnits på plats. Nu krävs en reglering i Sverige där estetiska ingrepp och behandlingar enbart får utföras vid medicinska kliniker med ansvarig specialkompetent läkare på plats. Det är hög tid att lytfa den estetiska medicinen och inse att detta är en del av vår vardag. I flera andra länder finns redan tydliga krav på ansvarig läkare med specialistkompetens, många länder har även estetisk Dermatologi (Estetisk Medicin) som en egen läkarspecialitet. Vi behöver inte gå så långt för att se goda exempel på en reglering inom den estetiska världen.

I Danmark finns sedan 2007 ett regelverk vilket i detalj reglerar förutsättningarna kring utförande av ett stort antal olika estetiska behandlingar. Det krävs en god anatomisk kunskap för att ge estetiska injektioner. Det krävs dessutom en mångårig och bred erfarenhet för att kunna hantera eventuella komplikationer som kan uppstå i samband med injektionsbehandling. Laserbehandling kräver mångårig erfarenhet samt avancerad förståelse för vad laser är, vilka olika typer av laser som används samt till vad. Viktigast vid användning av laser är dock en mycket god förståelse kring hudens uppbyggnad samt dess olika hudlager, olika hudtyper samt var och ens individuella förutsättningar att uppnå ett gott resultat vilket är såväl etiskt som estetiskt försvarbart.

Anne Wetter | specialistläkare inom dermatologi på

Estetiskt Hudläkarcentrum

Share This Post :