Innovation

HÄLSA

AVMASKA MED MILBEMAX

Med Milbemax kan du behandla din hund/katt med en engångsdos mot blandinfektioner med vanligt förekommande inälvsmask. Milbemax kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass.

Med Milbemax uppnås full effekt med en engångs-giva. Till katt finns små tabletter med köttsmak och till hund finns valet mellan små tabletter eller tuggtabletter med smak av kyckling.

Milbemax är välbeprövat och är marknadsledande i många länder. Milbemax kan användas til dräktiga och digivande djur samt känsliga raser tex. collie raser, inom rekommenderad dosering.

Valpar avmaskas vid 2 veckors ålder (även tiken). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid högt smittryck flera gånger/år. Riskgrupper är till exempel kennel-, bruks- och jakthundar samt hundar som reser.

Om du ska ta med hunden eller katten på resa bör du rådfråga din veterinär om avmaskning behövs, eftersom det på många platser finns risk att din hund eller katt smittas av mask och i vissa fall även risk för vidaresmitta till människa. Spridning av parasiter är ett allmänt problem och vi bör alla ta ansvar för att minska riskerna. Därför är det bra om du låter behandla ditt djur även om det inte är ett krav i det land eller de länder du ska resa till.

I vissa länder krävs att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. För Storbritannien, Irland, Finland, Malta och Norge gäller att hunden måste behandlas 1-5 dagar före inresa. Avmaskningen ska göras med en produkt som innehåller prazikvantel eller epsiprantel och ska utföras av veterinär. Om du reser till Norge eller Finland regelbundet kan du i stället behandla djuret var 28:e dag.

Kraven ändras med jämna mellanrum. Kontrollera vad som är aktuellt på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se

Det är viktigt att vara medveten om att hundar också kan smittas med andra infektionssjukdomar. En del av dessa ger inga symtom förrän långt efter att hunden har smittats och djurägaren ansvarar för att förebygga sjukdom. Innan du tar med hunden på resa bör du därför rådgöra med din veterinär om vad du kan göra för att minska risken för att hunden utsätts för smitta.

I Medelhavsområdet finns bland annat infektionssjukdomen leishmanios, som överförs till hund via sandmyggor. Leishmanios kan utvecklas till en allvarlig systemisk sjukdom som kan kräva livslång behandling. Därför bör hunden skyddas under resan med en produkt som förhindrar myggbett. Dessutom är det klokt att hålla hunden inomhus på kvällen och natten.

Med Milbemax behandlar du hunden med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmaskarna. För samtliga indikationer för Milbemax – hänvisas till produktresumén (se nedan). Förpackningar: 2 st och 4 st (stor hund) tabletter. Storpack finns att få på recept.

Se fullständig produktinformation på www.fass.se

Våra hundar och katter är en viktig del av familjen och vi vill deras bästa. Avmaska dem med Milbemax. Milbemax finns receptfritt på apoteket. Läs bipacksedlen noggrant före användning.

Vuxna hundar får mask i olika omfattning. Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Spolmask är vanligt hos hundvalpar och kattungar. Hundar med ökad risk för mask är till exempel kennel-, jakt- och brukshundar. Hundar som reser kan drabbas av andra parasiter än de som är vanliga i vår närmiljö. Katter som vistas ute och fångar bytesdjur får i regel inälvsmask.

Läs gärna mer på www.milbemax.se

Share This Post :