Innovation

HÄLSA

DIGITALT STÖD FÖR BÄTTRE NATTSÖMN

Vi sover ungefär en tredjedel av våra liv och långvariga sömnbesvär kan ge allvarliga konsekvenser för hälsan.

Sömnstörningar har enligt Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. Inte mindre än 25 procent av befolkningen har besvär med sin sömn flera gånger i veckan.

– Enstaka nätter med störd sömn är inte värre än att man blir trött dagen efter. Men om sömnstörningar varar under längre perioder så kan hälsan påverkas genom att immunförsvaret försvagas, ämnesomsättningen försämras och den uppbyggnadsprocess som sker när man sover blir otillräcklig. Det här kan i sin tur leda till försämrat minne, inlärningssvårigheter och minskad koncentrationsförmåga, säger Stina Gunnarsson, som har sin bakgrund i psykologi och är produktchef på Learning to Sleep, som erbjuder KBT-baserade appar och webbaserade produkter för att förebygga och behandla sömnoch stressproblem.

– Våra digitala verktyg bygger på forskning och evidens. De egna tester vi gjort visar att 9 av 10 som använt våra produkter får positivt effekt, säger Stina Gunnarsson. Nu lanserar företaget även konceptet Mindsum som riktar sig till arbetsplatser.

– Mindsum-konceptet förebygger stress och sömnproblem. I konceptet förser vi medarbetare med kunskap och insikter om sömn och stress, så att de förstår vad som orsakar problemen och hur man förebygger dem. Många gånger handlar det om små enkla insatser och knep. Mindsum-konceptet är mycket enkelt att använda.

– För oss har det varit viktigt att kunna erbjuda ett verktyg som inte är tidskrävande, då blir det bara liggande. Det får inte heller vara för tekniskt avancerat, eftersom motivationen till att använda det då riskerar att minska, säger hon.

– På köpet får man också ett stöd där chefen enkelt kan se hur organisationen mår. Vi förstår att alla är väldigt stressade, även chefer, så vi har verkligen ansträngt oss för att göra allting så enkelt som möjligt.

Läs mer på learningtosleep.se

Share This Post :