Innovation

HÄLSA

Fass – allt om läkemedel

 

Fass används dagligen inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga. Med över 4 miljoner besök i månaden är Fass den huvudsakliga källan för aktuell läkemedelsinformation. Här hittar du det mesta om godkända läkemedel i Sverige. Nu lanseras nya tjänster och nytt material som gör Fass än mer användbart.

Sedan 1966 har Fass bidragit till information och kunskap om läkemedel i Sverige. Fass är ett av Sveriges starkaste varumärken när det handlar om hälsoinformation och bland vårdpersonal ses Fass som ett viktigt kunskapsstöd.

På Fass hittar du information om hur läkemedel ska användas och doseras, men också om risker och oönskade effekter av läkemedel. Här får du även reda på om hur läkemedlet ser ut, och om det ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Bättre patientsäkerhet och läkemedelsanvändning

Anna Wessling, chef för Fass, har en tydlig målbild för framtiden:

– Vi vet att Fass bidrar till ökad patientsäkerhet och bättre läkemedelsanvändning. Vår målsättning är att alla som behöver trovärdig och aktuell läkemedelsinformation enkelt ska kunna hitta den och kunna använda sig av den. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar våra tjänster och funktioner.

En funktion Anna Wessling särskilt vill lyfta fram är att man kan se lagerstatus i Fass.

– Det är en viktig, men kanske mindre känd funktion. I Fass kan du söka vilka apotek som har ditt läkemedel i lager. Bekvämt att veta innan du går till apoteket.

Ännu mer information på Fass i juni

Nu i juni lanseras en uppgraderad version av Fass. Innehållet utökas successivt med bruksanvisningar, utbildningsmaterial, instruktionsfilmer, bilder på medicinsktekniska produkter, länkar till appar och annat viktigt patientstödsmaterial.

Men Fass erbjuder inte bara en webbplats och ett antal appar, utan är också leverantör av data. Anna Wessling ser stora möjligheter:

– Sverige ligger generellt sett långt fram jämfört med många andra europeiska länder, när det gäller digitaliserad hälso- och sjukvårdsinformation. Vi samarbetar redan idag med många olika aktörer, och levererar läkemedelsinformation till i princip alla vårdens journalsystem och apotekens receptexpeditionssystem.

Flera nya samarbeten på gång

– Vi ska fortsätta att vara en underleverantör eller sammarbetspartner till andra organisationer som eHälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Sveriges Apoteksförening. Men vi har flera nya samarbeten på gång som innebär att Fass blir än mer heltäckande.

– Just nu ligger vi i startgroparna att tillsammans med Riksidrottsförbundet publicera information om läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Det kommer hjälpa både läkare och idrottare som måste veta att de följer de antidopningsregler som finns, berättar Anna Wessling.

Ett annat viktigt projekt är att undersöka hur Fass skulle kunna publicera den information om restnoteringar som Läkemedelsverket idag samlar in och på så sätt göra det enklare för läkare att direkt se om de produkter de skriver ut finns i lager.

– Vi träffar och intervjuar regelbundet vård- och apotekspersonal, så att vi att hela tiden kan förbättra våra tjänster och på så sätt bidra till ökad patientsäkerhet och säkrare läkemedelsanvändning, säger Anna Wessling.

Bakom Fass står Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen med verksamhet i Sverige.

Share This Post :