Innovation

HÄLSA

Vi är aldrig rädda för att testa något nytt

Första juli i år dubblas rutavdraget. För Hemfrid innebär detta att både intresset och efterfrågan kring deras tjänster kommer att öka.

Hemfrid har under de senaste åren haft en väldigt stark organisk tillväxt. Detta då intresset för att ta hjälp i hemmet ökat samtidigt som deras utbud breddats med nya innovativa tjänster. Men Hemfrids framgångar beror också på deras vilja att ständigt hålla sig ajour.

-Hemfrid ligger i framkant genom att hela tiden tänka nytt och göra förändringar.

Digitaliseringen är viktig för att vi ska kunna fortsätta framåt, så därför gör vi vårt yttersta för att hänga med i utvecklingen, säger Maria Andersson, VD på Hemfrid.

Digitaliseringsresan

Idag arbetar närmre 2 300 medarbetare på Hemfrid och de har kontor på sex platser i Sverige. Maria Andersson berättar att företaget sedan en tid tillbaka satsat på att modernisera stora delar av verksamheten – en digitaliseringsresa som bär hela vägen in i framtiden.

Ett bra exempel på detta är den app som de har utvecklat och nu använder för att på ett effektivt och säkert sätt kommunicera med kunder likväl medarbetare.

– Appen har kort sagt förenklat hur vi jobbar. Med den kan vi bland annat nå ut med information, erbjuda stöd och hjälp samt boka in eller om uppdrag. Vi slipper också mycket manuell administration och har tid till annat, mer värdeskapande, förklarar Maria Andersson.

Medarbetarsatsningar

För tillväxtbolaget Hemfrid är det av största vikt att medarbetarna känner engagemang och motivation i deras arbete. Därför är det A och O för Hemfrid att ge de verktyg och förutsättningar som krävs för att medarbetarna skall lyckas i deras roller. Senaste året har

Hemfrid bland annat påbörjat ett stort arbete med flera årliga workshops, vidareutbildningar, sociala aktivite- Vi är aldrig rädda för att testa något nytt ter samt ledarskapsprogrammet ”De 7 goda vanorna”, vilket fungerar som en kompass för förhållningssätt och samtidigt stärker företagskulturen.

-Vi har utöver det utvecklat våra pre- och onboardingprocesser och tillhandahåller ett genomtänkt introduktionsprogram som är en blandning av praktiska och teoretiska moment.

För oss är det viktigt att personalen trivs och tycker det är roligt att gå till jobbet, berättar Maria Andersson.

Ringar på vattnet

Det arbete som Hemfrid gjort de senaste åren har uppmärksammats på flera andra håll, nu senast genom att de tilldelades en Digital Workplace Award. Hemfrid har även fått utmärkelsen Mäster-Gasell och utsetts till ett utav tolv Best Managed Companies 2019.

Lediga tjänster och mer information om hur det är att arbeta på Hemfrid  hittar du här:

www.hemfrid.se/lediga-jobb/

 

Share This Post :