Innovation

HÄLSA

NYTT VACCIN MOT KVARKA

Varje år registreras cirka 100 utbrott av hästsjukdomen kvarka i Sverige. Sjukdomen är mycket smittsam och de hästar som drabbas får feber, blir trötta och hängiga och får svullna lymfkörtlar.

Kvarka är mycket plågsamt för djuret. Dessutom gör den höga smittorisken att hela stallet eller ridskolan måste stängas för sanering, transportförbud införs och tävlingar ställs in, vilket även ger höga ekonomiska konsekvenser. Behovet av ett nytt, effektivt och säkert vaccin mot kvarka är mycket stort. Det svenska bioteknikbolaget Intervacc håller för nuvarande på att utveckla ett helt nytt vaccin mot kvarka som orsakas av en bakterie, Streptococcus equi. Vaccinet som heter Strangvac är baserat på ny teknik och kliniska tester visar att det ger ett gott skydd utan oönskad biverkan.

– Konventionella vacciner består av avbördade eller försvagade mikroorganismer. Det kan fungera bra men det kan i vissa fall ge upphov till svåra biverkningar, berättar Jan-Ingmar Flock, vd Intervacc.

Strangvac är istället baserat på ny teknologi med rekombinanta proteiner, utvecklad vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Istället för avdödade bakterier fokuserar vi på de proteiner som finns på ytan på bakterien, det vill säga proteinerna som ansvarar för bakteriens vidhäftning till vävnaden.

Med rekombinant DNA-teknik tar vi ut genen från proteinet och stoppar in i en E. coli bakterie, och kan på så sätt få till en storskalig produktion. Antikroppar mot dessa ytproteiner förhindrar sjukdomsförloppet eftersom bakterien inte får fäste, säger Jan- Ingmar Flock.

Att utveckla ett läkemedel är en lång process. Strangvac har nu genomgått slutliga kliniska prövningar, test av säkerhet och stabilitetsstudier där man har sett goda resultat gällande säkerhet och effektivitet.

– En fransk samarbetspartner har optimerat vår tillverkningsprocess och när deras processbeskrivning nu är klar kan vi gå vidare till kommersiell, storskalig produktion. Teknologin överförs nu till en tillverkare; för närvarande har vi identifierat ett antal lämpliga anläggningar i Europa som kan producera, testa och frisläppa vaccinet.

– Tillverkaren kommer efter teknologiöverföringen producera två storskaliga satser, vilket är ett myndighetskrav inför registreringsansökan, där varje steg av processen beskrivs noga och kontrolleras för att ge jämn kvalitet. Vår ambition är att Strangvac kan lanseras under 2019.

– När vi nu visat att tekniken med rekombinanta proteiner som vaccinkomponenter fungerar så bra, kommer teknologin användas för att utveckla ytterligare vacciner. Ett vaccin mot en streptokockinfektion som drabbar smågris har visat lovande resultat. För en tid sedan förvärvade Intervacc företaget Nordvacc Läkemedel AB som ett dotterbolag.

– Det betyder att vi kan använda oss av Nordvaccs sedan tidigare väletablerade säljorganisation för Norden och och de baltiska länderna, när Strangvac väl är färdigt att lanseras. Nordvacc kommer också fungera som en plattform för ett utvidgat produktsortiment. Därmed skapar vi ett positivt kassaflöde som bidrar till vår fortsatta produktutveckling, säger Jan-Ingmar Flock.

Läs gärna mer på intervacc.se

Share This Post :