Innovation

HÄLSA

UNIK STÖTVÅGSBEHANDLING HJÄLPER MOT EREKTIONSPROBLEM

Impotens eller erektil dysfunktion (ED) är ett vanligt problem. Men trots att det är så många män som drabbas är det fortfarande förknippat med stor skam. Samtidigt finns det goda möjligheter att behandla impotens. Det säger Dr Essam Mansour på Urologi och Inkontinens Kliniken i Stockholm. Här erbjuds nämligen en unik stötvågsbehandling

– Impotens är en sjukdom, precis som hjärtinfarkt, cancer eller vilken sjukdom som helst. Därför är det viktigt att vi lyfter upp ämnet och berättar att det inte är något man ska skämmas över, säger han. Impotens kan ge stora konsekvenser. Den som drabbas tappar lätt självförtroendet vilket kan påverka hela det sociala livet. Den som lider av ED börjar ofta undvika sin partner i sängen, blir lätt irriterad och relationen bli ansträngd. Stress, depression och svårigheter att få barn är några andra konsekvenser av ED.

Det är olika faktorer som ligger bakom impotens. Först och främst kan man dela upp de som drabbas i två grupper; organisk och psykologisk, där den sistnämnda innebär att psykiska faktorer, till exempel depression, stress eller relationsproblem gör det svårt att få erektion.

– Den organiska handlar däremot om att antingen blodkärl, nerver, muskulatur eller hormonnivåer inte fungerar som de ska. Mer än 70 % av fallen när det gäller organisk impotens är det blodkärlen som är försämrade, så kallad vaskulär ED.

Dr Essam Mansour erbjuder en unik behandling som kan hjälpa mot ED. Med stötvågsbehandlingen stimuleras blodkärlen i penis så att de får tillbaka sitt flöde och skapar nya blodkärl i penisens svällkroppar, som i sin tur ökar blodinflödet och minska blodutfödet. På så sätt kan man få och behålla kraftig erektionen. Behandlingen är icke-invasiv och tar cirka 20 minuter per tillfälle, är skonsam och helt smärtfri.

Resultaten av stötvågsbehandlingen är mycket goda.

– 80 procent av patienterna blir bättre och kan uppnå spontana erektioner efter behandlingen. De patienter som utan resultat behandlar sin impotens med läkemedel, till exempel Viagra eller Cialis, svarar bättre på medicinerna efter att de har genomgått stötvågsbehandlingen. Innan stötvågsbehandling blir aktuell måste dock en grundlig undersökning göras, föratt veta orsaken till impotens.

– Det handlar om att se om det finns andra underliggande sjukdomar eller faktorer som påverkar potensen, till exempel hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck eller högt kolesterol, diabetes, prostatainflammation eller viss medicinering. Man gör också ett hormonellt prov, eftersom lågt testosteron kan vara en bidragande faktor.

Dr Essam Mansour manar fler män att söka vård för impotens.

– Erektionsproblematik drabbar 40 procent av alla män mellan 40 och 70 år men alldeles för många skäms och vågar inte uppsöka läkare. I många fall leder det till frustration och depression för att man helt enkelt känner att man förlorat sin manlighet. Men eftersom impotens är ett legitimt sjukdomstillstånd så finns det också möjligheter att behandla. Man måste alltså inte bara acceptera situationen om man är drabbad, säger han.

www.uik-stockholm.com

Drottninggatan 65, 111 36 Stockholm

Tel. 08- 611 82 50

Share This Post :