Innovation

HÄLSA

HUNDRA PROCENT FÖR VÅRDEN

Vårdlänkens grundare Therese Löfall har 18 års erfarenhet av bemanning och rekrytering inom vården. Hon har sett hur inställningen till inhyrd vårdpersonal har förändrats.

– Arbetslivet ser inte likadant ut idag som för tjugo år sedan. Då tog man en anställning och jobbade ofta där fram till pensionen, säger Therese Löfall. Idag är människor i rörelse, vi byter arbete oftare och flyttar runt mer. Det gäller i allt större utsträckning även inom vården. Och det har gjort konsultjobbet mer attraktivt. Therese Löfall och hennes personal har själva lång erfarenhet från vården. En tydlig fördel menar hon.

– Med vår bakgrund inom vården och som ledare gör att vi på ett framgångsrikt sätt kan förstå konsultens önskemål och kundens krav. Vi vet vilka våra konsulter är och känner de allra flesta. Det gör att vi kan handleda och coacha dem i deras vardag. Nära relationer till våra kunder och konsulter är vår styrka, säger Therese Löfall.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering vänder sig till privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg i hela Sverige. Med en bred kompetensbas och personal i hela Sverige kan de ta sig an de flesta vårduppdrag. Vårdlänken erbjuder kvalificerade tjänster som socionomer, sjuksköterskor, läkare, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. För att nämna några.

– Mångfalden gör att vi kan erbjuda helhetslösningar och våra kunder kan lita på att vi fyller den lucka uppdraget kräver. Kunden hör av sig till oss när de har ett behov av vårdpersonal. Antingen behövs en tillfällig lösning som ett kort vikariat eller så kan beställningen vara en mer permanent lösning, där Vårdlänkens konsult stannar en längre period. Nöjda kunder är en förutsättning för Vårdlänkens existens. Rätt personal ska vara på rätt plats.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är miljö- och kvalitetsledningssystem certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

– Vår värdegrund är robust. I vårt dagliga arbete jobbar vi med insatser för att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt med värdegrundsarbete, som bland annat omfattar jämställdhet mellan kvinnor och män och alla människors lika värde. Vårdlänken Bemanning & Rekrytering växer och har nyligen öppnat kontor i Malmö.

– Vi välkomnar vård- och omsorgspersonal som vill vidga sina vyer och jobba för en personlig arbetsgivare. Men målsättningen har aldrig varit att bli störst. En av de många framgångsfaktorerna är närheten till kunderna och konsulterna där patienten är i fokus.

– Efterfrågan på våra konsulttjänster lär bara öka framöver, tror Therese Löfall. Det trots politiska påtryckningar om begränsningar av vinster i välfärden. Utmaningarna inom vården blir allt större och då erbjuder Vårdlänken precis den flexibilitet som vårdgivarna måste ha för att leverera patientsäkerhet och kvalitet i toppklass.

www.vardlanken.se

Telefon: 08 85 54 60 | 040 655 05 51

Vårdlänkens ledord:

Kvalitet, frihet och utveckling

 

Share This Post :